Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Občianské združenie ZDRAVÁ DUŠA

Vyhodnotenie projektu PD

V Y H O D N O T E N  I E

projektu  pacientskej advokácie za rok 2011 v NsP Považská Bystrica   

 

Pacientská advokácia je jednou z kľúčových úloh NPDZ. Pre jej realizáciu sa predpokladá vytvorenie systému aktívnej a dlhodobej partnerskej spolupráce  

medzi profesionálmi a MVO pracujúcimi v oblasti duševného zdravia.

Naše OZ sa už desiaty rok venuje starostlivosti o ľudí s duševným ochorením a od roku 2009 pracuje tím 5 dobrovoľníkov na  psychiatrickom oddelení v NsP Považská Bystrica  v pozícii pacientských advokátov.

Sú to tiež užívatelia psychiatrických služieb , na ID/ invalidnom dôchodku s dg. Bipolárna afektívna porucha a schizofrénna afektívna porucha.

Jednou zo základných psychických potrieb pacientov počas hospitalizácii na psychiatrii, je potreba ľudského kontaktu. Pacientski advokáti- dôverníci sú nápomocní  zdravotníckemu personálu pri napĺňaní tejto potreby.

Pravidelne 2x týždenne sme na otvorenom oddelení realizovali naše aktivity, kde sú stabilizovaní pacienti a majú neobmedzený ale plánovaný program. Naším hlavným cieľom bola komunikácia „ o nich a aj za nich.“V rámci racionalizačných opatrení bola na oddelení zrušená sociálna sestra. .Preto sme väčšinou komunikovali najmä s pacientmi, ktorí nemali skúsenosti s pobytom na oddelení a potom sme sa venovali riešeniu sociálnych podmienok ich života.

Počas realizácie PD sme sa vzájomne podporovali. Koordinátorka sledovala, aby  dôverníci nepocítili nadmernú psychickú záťaž. Nezávisle na sebe, dve členky počas svojej činnosti pocítili zhoršenie svojho zdravotného stavu.

Okrem úpravy liečby sme využili aj pomoc psychlogičky/ supervízora.

Vzhľadom na to, že naša činnosť na oddelení bola už zdravotníckemu personálu známa z predchádzajúcich rokov, zamerali sme svoju informačnú kampaň na ostatných zamestnancov NsP  v Považskej Bystrici a verejnosť.

Na začiatku septembra kordinátorka našho tímu, p.Dzurjaníková / psychiatrická sestra predstavila  pilotný projekt pacientského dôverníctva na celoústavnom seminári sestier, ktorý poriadala regionála komora sestier.

9.09.2011 vystúpila v diskúsii na XIII. Celoslovenskej konferencíi sestier v Radave, okr.Dunajská Streda, kde v bloku o sociálnej starostlivosti hovorila o význame pacientského dôverníctva.

23.102011 sme sa zapojili v rámci tvorivých dielní do celoslovenských dní dobrovoľníctva a pri tejto príležitosti sme prostredníctvom regionálnej

„ TV Považie“ prezentovali aj činnosť PD, ako dobrovoľníkov. 

27.10.2011 v rámci mesiaca duševného zdravia, pri realizácii prednášky psychiatra MUDr.Murcka v mestskej klubovni PX Centrum sme využili regionálne „ Považsko –bystrické novinky“  na prezentáciu našej činnosti medzi verejnosťou mesta a rodinami duševne chorých .        

(C) 3D3Nko

TOPlist