Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Občianské združenie ZDRAVÁ DUŠA

Denný stacionár

PSYCHIATRICÝ STACIONÁR už aj u nás.

 

Psychiatrické oddelenie sídli v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici už 15 rokov. Hneď ako sa tu zabývali, vznikol nápad vytvoriť denný stacionár. Splnenie tohto sna trvalo viac ako 14 rokov, no nakoniec sa stal skutočnosťou. Od novembra minulého roka odštartoval stacionár psychiatrického oddelenia svoju existenciu a vznikol tak medzistupeň, vďaka ktorému sa skvalitní starostlivosť o duševne chorých v regióne.

 

Náplasťou za chýbajúci stacionár bolo združenie

Psychiatrické oddelenie sa do Považskej Bystrice presťahovalo z Dubnice nad Váhom pred šestnástimi rokmi. – Keď sme sa tu zabývali, asi po pol roku vznikol nápad posunúť sa v starostlivosti o duševne chorých pacientov ďalej a vytvoriť denný stacionár. Keďže sa nám to stále nedarilo, ako jeho náhradu sme založili Občianske združenie Zdravá duša. To zabezpečuje určitú formu následnej starostlivosti po odchode pacientov z nášho oddelenia, - zaspomínala si na začiatky psychiatrie v Považskej Bystrici predsedníčka OZ Zdravá duša a zároveň sestra špecialistka Eva Dzurjaníková . Cieľom združenia bolo zabezpečiť im určitý spoločenský život, - zhodnotila.

Cesta k stacionáru bola dlhá

Občianske združenie Zdravá duša bolo založené v roku 2003, od svojich počiatkov organizovalo pre svojich členov tvorivé dielne, rôzne podujatia, stretnutia, ale zabezpečovalo aj propagáciu a osvetu o duševnom zdraví v rámci mesta. – Najmä mesiac október, kedy je Deň nezábudiek, sa pripomíname verejnosti. Počas všetkých tých rokov sme na rôznych fórach hovorili o tom, že by bolo dobré zriadiť v Považskej Bystrici stacionár. Stále sme však nemohli nájsť niekoho, kto by to dotlačil tento náš sen do úspešného konca. Podarilo sa to až v novembri minulého roku, a to najmä vďaka námestníkovi NsP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Igorovi Steinerovi, ako aj vďaka vedeniu nemocnice, - uviedla E. Dzurjaníková. Od 1. novembra 2015 Všeobecná zdravotná poisťovňa zazmluvnila desať miest pre stacionár v Považskej Bystrici a od januára už aj poisťovňa Dôvera.

V začiatkoch pomohli dobrí ľudia

Informácia o tom, že stacionár v NsP v Považskej Bystrici už nie je len túžbou, ale realitou, bola jedna vec, no priestory a ich vybavenie vec druhá. – Keď sme dostali informáciou, že stacionár bude, našli sme si priestory, tie však boli prázdne. Prostredníctvom Považskobystrických noviniek sme oslovili verejnosť, aby nám pomohla. Nábytok sme dostali z kaštieľa v Orlovom, ďalší ľudia nám dali mikrovlnku, šijací stroj, hrnčeky... Koberec a stoličky sme si kúpili z peňazí združenia. Dokonca aj samotní členovia prispeli, každý koľko mohol, - priblížila začiatky stacionára Eva Dzurjaníková. Ešte stále je podľa jej slov čo dorábať a zlepšovať, no stacionár je funkčný, klienti si ho nevedia vynachváliť, a to je to najpodstatnejšie. – Sme vďační všetkým, ktorí nám pri jeho budovaní pomohli. V rámci našich terapií s klientmi by nám ešte veľmi pomohol CD prehrávač, do budúcna je ďalším veľkým snom DVD prehrávač s televízorom či relaxačné kreslá, hudonné nástroje ako harmonika či gitara. No to sú všetko vízie do budúcnosti, a nemusia to byť len nové veci ale aj používané - podotkla.

Pomáhajú ľuďom s duševnými chorobami vrátiť sa do života

V stacionári pracuje lekár - psychiater MUDr. D.Kľúčiková, psychologička, ktorá zároveň vedie terapeutické stretnutia a sestra špecialistka. Poisťovňa v súčasnosti zastrešuje desať miest, no keďže sa tam klienti striedajú, kapacita je omnoho väčšia. Našim cieľom je pomôcť ľuďom s duševným ochorením zlepšiť ich zdravotný stav, predísť ďalšej hospitalizácii a tým im umožniť skorý návrat do bežného života. Ľudia dlhodobo trpiaci duševným ochorením často prídu o prácu, sú invalidizovaní, doma a izolovaní od spoločnosti. Stacionár im otvára priestor na opätovné začlenenie sa do spoločnosti v chránenom a bezpečnom prostredí. Sú to hlavne pacienti s afektívnymi poruchami a psychózami, ako je depresia a schizofrénia, ale pacienti s rôznymi úzkostnými poruchami, informovala nás psychologička M. Ninisová. Stacionár však podľa jej slov slúži aj pre pacientov, ktorí sú prepustení po hospitalizácii do domácej liečby, no ešte by potrebovali intenzívnejšiu liečbu, než je ambulantná. Práve sem môžu prísť aj viackrát do týždňa a pomaličky sa pripravovať na návrat do školy, do práce, do života.

 

Stacionár pomáha návratu do života

 

Ľudia s duševným ochorením sú v našej spoločnosti ešte stále stigmatizovaní, verejnosť má voči nim predsudky, preto strácajú priateľov a často krát sú vyradení zo spoločenského života. Stacionár im ponúka možnosť opätovne sa začleniť do spoločnosti, tu môžu stretnúť ľudí s podobnými osudmi, mať svoju komunitu, cítiť sa bezpečne, - doplnila. - Je to jedna z foriem psychiatrickej rehabilitácie a pacienti sa tu mnohému naučia. Robíme napríklad tréningy nakupovania alebo cestovania. Chceme im pozdvihnúť sebadôveru a sebavedomie, - doplnila svoju kolegyňu E. Dzurjaníková.

 

Tri skupiny

Denný program má komunitnú formu, ktorá sa aktuálne realizuje v troch terapeutických skupinách. Jedna je ergoterapeutická skupina a je určená pacientom s chronickým ochorením. Zameraná je hlavne na obnovu sociálnych zručností a kognitívnych schopností. Jej súčasťou je napr. pracovná rehabilitácia, sociálna rehabilitácia, podporné kognitívne tréningy, rozvíjanie jemnej motoriky, komunikácie a samozrejme sociálne poradenstvo. Druhá skupina je určená pacientom s depresívnym ochorením a posledná skupina je pre pacientov s psychotickým ochorením. Program týchto skupín je rozšírený o skupinovú psychoterapiu, asertívny tréning, nácvik relaxačných techník. V programe máme tiež arteterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu, edukačné skupiny, kde sa rozprávame o ochorení, nechýbajú pohybové aktivity. Na najbližšie obdobie pripravujeme aj aktivity mimo našich bežných dní, výlety do múzea, na plaváreň či do kaviarne, kde si priamo vyskúšajú zručnosti, ktoré sme sa ich tu snažili opäť naučiť, - uviedla M.Ninisová.

 

Nadšení sú klienti, ale aj ich rodiny

Denný psychiatrický stacionár má takmer tri mesiace, no pre klientov, ktorí ho navštevujú, ale aj pre ich rodiny sa už stal neoddeliteľnou súčasťou ich života. - Chodím sem preto, lebo sa tu niečo robí, čas mi rýchlo ujde. Najradšej mám navliekanie korálok na stromčeky šťastia, - prezradil nám jeden z klientov stacionáru. – Má to pre nás obrovský význam, stretávam tu ľudí s podobným osudom , príbehmi, chorobami... Je to taký náš nový svet a sme radi, že ho máme, - uvítala stacionár ďalšia jeho klientka. – Vítajú to veľmi pozitívne nielen naši pacienti, ale aj ich rodiny. Aj pre nich je to určitá úľava od každodenného steroetypu, - zhodnotila E. Dzurjaníková.

Dvere majú otvorené

V súčasnosti denný stacionár navštevuje 12 pacientov, štyria ďalší by k nim mali pribudnúť už onedlho. – Okrem Považskobystričanov a klientov z okolitých mestských častí sem chodia aj občania z lazov či Púchovskej doliny a jedna klientka z Dubnice. Je to pre nich však časovo a finančne náročné, ale aj napriek tomu prídu. Sme však otvorení aj ďalším pacientom, ktorí trpia duševnými chorobami. ,,Naša rodina“ sa stále rozrastá, - doplnila na záver E. Dzurjaníková.

M. Kollárová, šefredaktorka Považsko-bystrických noviniek.

 

Naša predsedníčka Evka pri práci:

 

 

 

TOPlist