Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Občianské združenie ZDRAVÁ DUŠA

Správa o slávnostnom odovzdávaní cien

                                                    

 

Správa o slávnostnom odovzdávaní cien Ligy za duševné zdravie, ktoré sa konalo 8.marca 2017.  Liga za duševné zdravie pracuje, aby sa Slovensko stalo zdravšou krajinou so spokojnejšími ľuďmi.

Herec Martin Vanek privítal na slávnostnom večere v Primaciálnom paláci v Bratislave hostí, ktorí pracujú v oblasti duševného zdravia. Liga za duševné zdravie SR udelila CENY Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti  -  pre našu spoločnosť stále tak trochu nezrozumiteľnej – v oblasti duševného zdravia a duševných porúch. Ceny sú dve : JEDNOTLIVCOM za pomoc pri destigmatizácii duševných porúch a MÉDIÁM za podporu a kvalitné a korektné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia.

Na úvod privítal návštevníkov primátor hlavného mesta SR, pán Ivo Nesrovnal. Riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR, pána Martin KNUT pripomenul, že 7.apríl  - „Svetový deň zdravia“ je v tomto roku venovaný DEPRESII, presnejšie výzve :  „Depresia. Hovorme o nej!“.

Telesné a duševné zdravie sú dve strany jednej mince a hoci zdravie považujeme za našu najvyššiu hodnotu, starostlivosť o duševné zdravie nepochopiteľne podceňujeme.

Ľudia s duševnou poruchou sú skrytí a spoločnosť ich vyčleňuje na okraj. STIGMA vytvára „začarovaný kruh“.  Naša spoločnosť je stále plná predsudkov, hlavne v menších mestách a tak bráni efektívnej a rýchlej liečbe ale aj prevencii. Skôr naopak...človek sa bojí vyhľadať odbornú pomoc a tak sa liečba často krát zbytočne komplikuje. Mnoho ľudí preto ani liečbu nevyhľadá.

 

  Cena Ligy za duševné zdravie SR za prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom“

Poprosili sme MUDr. Petra Breira, vynikajúceho psychiatra, jedného zo zakladateľov Ligy za duševné zdravie, aby odovzdal toto ocenenie. Cenu Ligy za duševné zdravie pre združenia a jednotlivcov  udeľuje Správna rada LDZ  na základe nominácií orgánov Ligy a členských združení. Tento rok ju získali dve dámy - pani MUDr. Marcela Barová vedúca osobnosť a zakladateľka občianskeho združenia ODOS  z Bratislavy a pani Eva Dzurjaníková, predsedkyňa združenia Zdravá duša z Považskej Bystrice.

 

Zdôvodnenie:  Pani doktorka Marcela BAROVÁ  veľkú časť svojho života venuje práci s ľuďmi s duševným ochorením, osvete, každoročnej kampani „Dni nezábudiek“ zameranej na odbúravanie predsudkov a destigmatizáciu. Venuje sa celoslovenským projektom a práci s ľuďmi so skúsenosťou s duševnou poruchou. Reprezentuje našu republiku aj v zahraniční na konferenciách a seminároch, kde prednáša a hľadá riešenia s rôznymi odborníkmi na duševné zdravie.

Pani Eva DZURJANÍKOVÁ už 15 rokov pôsobí  v oblasti starostlivosti o ľudí s duševným ochorením nie len ako profesionál ale hlavne  ako dobrovoľníčka. Založila OZ Zdravá duša, ktoré má okolo 60 stálych členov, venuje im svoj voľný čas,  ročne  je to okolo 150 – 200 hodín bez nároku na odmeny. Svojou prácou sa snaží skvalitňovať život tejto znevýhodnenej skupiny.

 

Hudobný program nám pripravili bez nárokov na honorár pedagógovia a študenti Bratislavského Konzervatória, ktorým za to patrí od nás veľká vďaka.

„Cena Ligy za duševné zdravie SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia“

Držiteľom  „Ceny Ligy za duševné zdravie SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia“ sa na základe nominácií orgánov Ligy a členských združení a na základe rozhodnutia Správnej rady LDZ sa stáva: Rádio REGINA – za šírenie korektných informácií o duševnom zdraví. Cenu  si preberal šéfdramaturg Marcel Hanáček za médium, ktoré nesie názov RADIO REGINA.

 

Redaktori Rádia Regina si predsavzali šíriť osvetu a odbúravať predsudky voči psychickým poruchám. Do relácie počas dvadsiatich rokov pozývajú všetkých, ktorí sa zúčastňujú na odbúraní stigmy tejto marginalizovanej skupiny obyvateľov. Naša spolupráca s Rádiom Regina pomáha poslucháčom utvoriť si obraz o psychických poruchách, zbaviť sa predsudku voči odborníkom z oblasti psychiatrie, šíriť korektné informácie a vytvárať tak prostredie pre veľmi potrebnú prevenciu.

 

Sociálne služby sú potrebné pre návrat chorého do normálneho života. Medzi ne patria „denné stacionáre“, „chránené dielne“ či „chránené“ alebo „podporované bývanie“. Hovorí sa tomu komunitná starostlivosť, ktorú sa Liga snaží už 15 rokov dobudovávať.

 

Na záver pán Martin Gärtner zo spoločnosti KAUFLAND odovzdal ešte dve ocenenia pre najlepšie školy v celoslovenskej Zbierke „DNI NEZÁBUDIEK“ za rok 2016, ktoré vyzbierali najviac peňazí. Za rok 2016 dostali finančné dary dve školy:

„Prvé súkromné gymnázium“, Bajkalská 20 v Bratislave, vyzbierali sumu 1 814,64 Eur -                                                           dostanú cenu od spoločnosti KAUFLAND: 300,- Eur.

A najlepšia mimobratislavská škola: je „Stredná zdravotnícka škola“, Hlboká cesta 23, Žilina s vyzbieranou sumou 1 145,10 Eur, a tiež dostanú cenu  od spoločnosti KAUFLAND:  300,- Eur.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili aktivity Ligy za duševné zdravie, ako je celoslovenská Zbierka DNI NEZÁBUDIEK a informačná kampaň, projekty „Zippyho kamaráti“ alebo „Galériu Nezábudka“. Pravidelnými donormi a podporovateľmi sú veľké slovenské firmy aj celoslovenské aj regionálne médiá, významné osobnosti z oblasti vedy aj kultúry.  Ďakujeme Ministerstvu zdravotníctva a Ministerstvu zahraničných vecí za podporu našich projektov a primátorovi hlavného mesta Bratislavy za krásne  priestory Zrkadlovej siene, ktoré dali lesk oceňovaniu a klasickej hudbe v podaní mladých hudobníkov. Okrem toho ďakujeme potravinám YEME za vynikajúce a zdravé občerstvenie.                             Gratulujeme oceneným a vďaka všetkým, ktorí pomáhajú aktivitám Ligy za duševné zdravie, aby sa Slovensko stalo zdravšou krajinou so spokojnejšími ľuďmi.

 

Ing. Olga Valentová, PR manager

Liga za duševné zdravie SR

 

                      

TOPlist